Farsta Schackklubb

Diverse artiklar mm

Profilen - Ove Hartzell. En intervju från 2004 av Niclas Hjelm.

Klubbhistorik - Av Gunnar Hedin.